Plugga på TB

Studiemiljö på Tegelbruket 

Alla husets öppettider fungerar flera av Tegelbrukets ytor, tex vår biblioteksyta, som en miljö för studier för dig mellan 16-25 år. Kom, ät mellanmål och gör dagens läxor hos oss, samtidigt som du får stöd med studierna från våra engagerade ledare och samtidigt träffar andra som pluggar.

Plugga på TB är en viktig satsning för oss, och vi genomför den tillsammans med våra partners – som alla hjälper oss att sätta olika karaktär på några av veckans dagar. Läs med om vad våra olika studiestödsprojekt innebär nedan! När det inte finns möjlighet till studiestöd är det egna studier som gäller, men måndag-fredag 9-21 går det bra att hämta ut gratis mellanmål i vårt café när du närvaroregistrerat dig.

Måndagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiestöd Mattecentrum och Get Ready 16:30-18:30

Studiestöd med volontärer från den ideella organisationen Mattecentrum.

Studiestöd med studenter från Örebro Universitet i samarbete med Kommuninvest

Tisdagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiestöd med Get Ready – 16:30-18:30

Studiestöd med studenter från Örebro Universitet i samarbete med Kommuninvest

Onsdagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiestöd med Get Ready – 16:30-18:30

Studiestöd med studenter från Örebro Universitet i samarbete med Kommuninvest

Torsdagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiestöd med Get Ready – 16:30-18:30

Studiestöd med studenter från Örebro Universitet i samarbete med Kommuninvest.

Fredagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiemiljö

På fredagar ges inget specifikt stöd, men precis som övriga dagar går det bra att komma till Tegelbruket och plugga.

Get Ready har funnits sedan hösten 2015 och är ett samarbete mellan Tegelbruket, Örebro Universitet och Kommuninvest. Tre eftermiddagar i veckan finns studentambassadörer från universitetet på plats i Tegelbrukets bibliotek för att erbjuda studiestöd till gymnasieungdomar efter skoldagens slut.

Studenterna stöttar ungdomarna i deras skolarbete och fungerar även som positiva förebilder för att nå högre studier. Även Tegelbrukets bibliotekarie finns på plats för att stötta och skapa kontakt med ungdomarna.

Get Ready delar varje termin ut stipendium till två elever i projektet som haft bra närvaro och god kunskapsutveckling.

Mattecentrum är en ideell organisation som erbjuder räknestugor för ungdomar runt om i landet. Mattecentrum har funnits till och från på Tegelbruket sedan 2015 och stöttar ungdomar som behöver läxhjälp med matte-uppgifter.

Schema

Måndagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiestöd Mattecentrum och Get Ready 16:30-18:30

Studiestöd med volontärer från den ideella organisationen Mattecentrum.

Studiestöd med studenter från Örebro Universitet i samarbete med Kommuninvest

Tisdagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiestöd med Get Ready – 16:30-18:30

Studiestöd med studenter från Örebro Universitet i samarbete med Kommuninvest

Onsdagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiestöd med Get Ready – 16:30-18:30

Studiestöd med studenter från Örebro Universitet i samarbete med Kommuninvest

Torsdagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiestöd med Get Ready – 16:30-18:30

Studiestöd med studenter från Örebro Universitet i samarbete med Kommuninvest.

Fredagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiemiljö

På fredagar ges inget specifikt stöd, men precis som övriga dagar går det bra att komma till Tegelbruket och plugga.

Get Ready

Get Ready har funnits sedan hösten 2015 och är ett samarbete mellan Tegelbruket, Örebro Universitet och Kommuninvest. Tre eftermiddagar i veckan finns studentambassadörer från universitetet på plats i Tegelbrukets bibliotek för att erbjuda studiestöd till gymnasieungdomar efter skoldagens slut.

Studenterna stöttar ungdomarna i deras skolarbete och fungerar även som positiva förebilder för att nå högre studier. Även Tegelbrukets bibliotekarie finns på plats för att stötta och skapa kontakt med ungdomarna.

Get Ready delar varje termin ut stipendium till två elever i projektet som haft bra närvaro och god kunskapsutveckling.

Mattecentrum

Mattecentrum är en ideell organisation som erbjuder räknestugor för ungdomar runt om i landet. Mattecentrum har funnits till och från på Tegelbruket sedan 2015 och stöttar ungdomar som behöver läxhjälp med matte-uppgifter.

Vill du veta mer?

 Kontakta vår bibliotekarie Christina Larsson: