Välkommen till Religionsdialogen!

Religionsdialoggruppen är en grupp på Tegelbruket som drivs i samarbete med Svenska kyrkan och där du träffar personal från både Tegelbruket och Svenska kyrkan. I religionsdialogen möts ungdomar med olika religiös bakgrun för att få kunskap, förståelse och ha riktigt roligt ihop. Förståelsen blir en motkraft mot fördomar och är ett steg mot ett varmare och mindre uppdelat samhälle.

Vi gör tillexempel resor, läger, workshops tillsammans och besöker till exempel även kyrkor, moskéer, synagogor.

Vill du veta mer?

Skicka e-post till Ola Fridblad, ansvarig för verksamheten: