Tegelbrukets arbete med jämställdhet och trans

Ett viktigt område för oss på Tegelbruket är jämställdhet och transinkludering. Vårt arbete med jämställdhet och trans är en metod och inte en verksamhet. En metod för att alla oavsett könstillhörighet ska kunna ta lika stor del av vår verksamhet.

Som en del av vårt arbete med jämställdhet bedriver vi vissa könsseparerade gruppverksamheter, alltså verksamheter som i det här fallet enbart riktar sig till de som identifierar sig som tjejer. De sker bland annat inom verksamheterna gym, e-sport, samtalsgrupper, basket, musik, skapande m.m. Den gruppverksamheten riktar sig till dig som identifiera dig som tjej och är i åldern 14-25 år. Syftet med dessa könsspecifika aktiviteter är att alla ska känna tillhörighet och trygghet på Tegelbruket och känna sig bekväm i alla verksamheter och aktiviteter.

”Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.”www.jamstalldhetsmyndigheten.se

Har du frågor om vårt jämställdhetsarbete eller aktiviteter och/eller arrangemang för tjejer, tveka inte att ta kontakt med Sofia.

Vill du veta mer?

Kontakta Sofia Ingvarsson