Foto, film och redigering

På Tegelbruket finns professionell utrustning för att filma och fotografera samt redigera material på dator. Som ungdom kan du hoppa på en kurs eller skapa en egen studiecirkel och använda utrusningen. Vi vill hjälpa dig bli vassare i film- och foto-verksamhet.

Du som vill kan också ställa ut dina fotografier på Tegelbruket!

I en studiecirkel är man minst tre personer och styr det man vill göra tillsammans. Sensus är med och hjälper er med material, utrymmen, kunskap och mycket annat.

Vill du veta mer?

Sensus bedriver denna och en hel del annan kulturverksamhet på Tegelbruket. Kontakta ansvarige via knappen nedan: