Inom mänskliga rättigheter jobbar vi speciellt med tre fokusområden:

Rättigheter

Rättigheter och skyldigheter

Ungdomar tenderar att offra sina rättigheter med hänsyn till förväntningar om skyldigheter i samhället. På Tegelbruket arbetar vi aktivt för att frigöra ungdomar från känslor av skyldigheter och istället möjliggöra för ungdomen att leva efter, och utnyttja, sina rättigheter.

JämställdhetHBTQ

Jämställdhet och jämlikhet

Alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt, oavsett könsidentitet, sexuell läggning eller kön. Vi utmanar rådande normer i teori och praktik och jobbar aktivt med dessa områden där vårt tjejfokus är ett exempel på arbetssätt. Vi är även HBTQ-diplomerade sedan 2019.

Inkludering

Integration och inkludering

Vi tror att det är i möten med andra som vi bygger förståelse och kan lära av och förstå varandra. Integration och inkludering för oss är lika mycket när besökande seniorer hjälper våra ungdomar med sina läxor, som när ungdomar med olika bakgrund deltar i gemensamma, organiserade verksamheter. Integration och inkludering ligger till grund för alla våra verksamheter.

Exempel på aktuella verksamheter inom mänskliga rättigheter

Vi riktar oss ständigt till ungdomar som har ett engagemang och vill göra en insats för mänskliga rättigheter – hör av dig till Beston Kalefa om du vill göra mer av ditt engagemang.

Föreläsningar och utbildning med Beston Kalefa

Föreläsningar

Vi hart samlat på oss mycket kunskaper och erfarenheter inom området mänskliga rättigheter, som vi gärna delar med oss av. Beston Kalefa är en erfaren talare och föreläsare inför såväl stora som små grupper. Han provocerar, rör om och får er att tänka ett steg extra – ingen kommer lämnas oberörd. Nedan finns förslag på teman, men vi skräddarsyr gärna en föreläsning eller utbildningsdag efter era behov. Hör av er till Beston för vidare samtal om upplägg!

I hederns namn

Vad är det som driver föräldrar, syskon och släkt att kontrollera, hota och misshandla sina barn? Hur är det att leva under hedersrelaterat våld och förtryck? Hur ska vi bemöta de som utsätts för hedersrelaterade brott? Hur kan vi identifiera, hantera och se individens behov i dessa ärenden?

Vem är jag skyldig?

Vad är det egentligen som händer, när kärleken till nära och kära istället övergår till plikt?  Varför känner barn, ungdomar och unga vuxna att de är skyldiga att offra sina egna rättigheter till förmån för sina vårdnadshavare, familj eller vänner. Idag lägger vi stor vikt, teoretiskt, vid barns rättigheter –  hur står det egentligen till i praktiken?

Kulturkrockar och kommunikationsutmaningar

Nya tider innebär även kommunikation som lider. Kulturkrockar leder till att relationer svider. Men det genererar även en hel del skratt.  Ibland tror vi när vissa uttrycker sig att de fått fnatt. Hur gör vi för att undvika de kommunikationsutmaningar som lätt kan uppstå i ett mångkulturellt samhälle?

Vill du boka Beston?

För bokningsförfrågningar, mer information eller förutsättningslösa samtal om samarbeten, vänligen skicka ett mail.

Artikel X - gruppbild

Artikel X

Artikel X är ett ungdomsinitiativ från Tegelbruket som tog fart under vintern 2018. Gruppen har som syfte att utföra ”positiv aktivism med mänskliga rättigheter och demokrati som fokus”. De träffas med jämna mellanrum, och har hittills ägnat sig åt allt ifrån att pärla armband för att visa uppskattning till hårt arbetande sjuksköterskor, till att bjuda in politiker för samtal om samhället.

Vill du veta mer?

Alla som vill vara en del av artikel X är välkomna att kontakta Beston Kalefa – det enda som krävs är ett engagemang!

Vill du veta mer?

Alla som vill vara en del av artikel X är välkomna att kontakta Beston Kalefa – det enda som krävs är ett engagemang!

Artikel X - gruppbild

Artikel X

Artikel X är ett ungdomsinitiativ från Tegelbruket som tog fart under vintern 2018. Gruppen har som syfte att utföra ”positiv aktivism med mänskliga rättigheter och demokrati som fokus”. De träffas med jämna mellanrum, och har hittills ägnat sig åt allt ifrån att pärla armband för att visa uppskattning till hårt arbetande sjuksköterskor, till att bjuda in politiker för samtal om samhället.